Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 JTR Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 JTR Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 JTR Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 JTR Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 JTR Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 JTR Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2023 JTR Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2024 JTR Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Διεθνής Αεροπορική Κίνηση Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2024 - JTR Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2024 - JTR Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2024 - JTR Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2024 - JTR Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2024 - JTR Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2024 - JTR Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 JTR Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 JTR Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 JTR Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 JTR Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 JTR Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2022 JTR Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2023 JTR Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα