Πρόσβαση με Λεωφορείο

Πρόσβαση με Λεωφορείο

Ενημερωθείτε για τις γραμμές των λεωφορείων που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο.

Λεωφορειακή γραμμή συνδέει το αεροδρόμιο με τα Φηρά. Εισιτήρια διατίθενται εντός του λεωφορείου.

Κεντρική σελίδα - Ανακοινώσεις κ.λπ.: https://www.ktel-santorini.gr/index.php/el/
Δρομολόγια: https://www.ktel-santorini.gr/index.php/el/services-gr/timetable-gr